3DEXPERIENCE - DELMIA

Bütün fabrika üretiminizi sanal olarak deneyimleyin!

DELMIA nedir?

DELMIA, tedarikçilerden üreticilere, lojistik ve nakliye sağlayıcılarına, hizmet operatörlerine ve iş güçlerine kadar değer ağı paydaşlarına eksiksiz bir çözüm sağlamak için gerçek operasyon dünyası ile sanal modelleme ve simülasyon dünyasından yararlanmak için çözümler sunar.

DELMIA Üretim Araçları

DELMIA 3DEXPERIENCE içinde yer alan üretim aracı ve uygulamaları

Proses Mühendisliği

Proses mühendisliği; üretim malzeme Listesi (MBOM), süreç planı, kaynak yapısı, iş talimatlarının oluşturulması konularını kapsar. Ürünleri, süreçleri ve fabrika operasyonlarını sanal olarak simüle eden dijital modeller oluşturmasını sağlar.

Ergonomi

DELMIA Ergonomics, operatör yorgunluğunu ve rahatsızlığını azaltarak üretkenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarımını değerlendirmelerine olanak tanırken, uyumluluğun sağlanmasına ve birden fazla platformda montajın doğrulanmasına yardımcı olur.

Robotik

DELMIA Robotics, robot programcılarının robot görevlerini simüle etmelerini ve doğrulamalarını sağlar. Optimize edilmiş robotik programları sunmak için erişilebilirlik çalışmaları, kilitleme analizi ve çevrimdışı robot öğretimi gerçekleştirebilir. 

Fabrika Akış Simülasyonu

3DEXPERIENCE platformunda fabrika yerleşimlerini tasarlayın, bir istasyonun, hattın veya komple bir tesisin davranışını tanımlayın ve doğrulayın.

İşleme

NC Makine Simülasyon Mühendisi rolü, NC Programcılarının sanal NC program doğrulaması gerçekleştirmesini sağlar. İşlem sonrası NC kodunu kullanarak malzeme kaldırmanın yanı sıra takım tezgahı hareketlerinin kontrolüne ve simülasyonuna izin verir.

Katmanlı Üretim

Üreticilerin, parçaların yerleştirilmesinden proses mühendisliğine ve fizik tabanlı simülasyon kullanarak prosesin doğrulanmasına kadar, katmanlı imalat projelerini sanal olarak deneyimlemelerini, doğrulamalarını ve optimize etmelerini sağlar.

Tesis Yerleşimi

Plant Layout Designer, üretim planlamacılarına ve tesis planlamacılarına fabrika kaynak düzeni için gelişmiş, verimli araçlar sağlar. Konveyörler, raflar, masalar ve konteynerler gibi parametrik kaynakların bir kataloğunu içerir.

Dijital Üretim Nedir?

Dijital Üretim; sanal dünyadaki üretim süreçlerini planlayarak, simüle ederek ve modelleyerek üretim yeniliğini ve verimliliğini yönlendirir. Sadece üretim sırasında veya sonrasında ortaya çıkan tüm kusurlar ve potansiyel atıklar sürecin en erken aşamalarında tespit edilmesinde Virtual Twin teknolojisi devreye giriyor.

Fabrikayı ve ürünleri sanal olarak inşa ettiğinizi, yeni üretim sistemi tasarımlarını simüle edebildiğinizi ve optimize edebildiğinizi ve gerçek üretim tesisine adım atmadan önce üretim programlarını doğrulayabildiğinizi hayal edin.

Teklif Al

3DEXPERIENCE platformunda DELMIA deneyimi yaşamak için hemen teklif al.

Üret Form (#13)