SIMULIA – STRUCTURAL ENGINEER

Ürünlerin Performansını Değerlendirmek için Kullanılan Kapsamlı Doğrusal Yapısal Analiz Çözümü

Benzersiz Yetenekler

Structural Engineer, son teknoloji Abaqus simülasyon teknolojisini kullanarak genişletilmiş işletme genelinde ürün geliştirme süreçlerini işbirliği, simülasyon ve etkileme için benzersiz yetenekler sağlayarak sanal testin doğruluğunu garanti eder.

Structural Engineer ile neler yapabilirsiniz?

Yapısal ve kararlı durum termal analizi için doğrusal simülasyon kurulumu, Abaqus’taki ortak işlevlere etkileşimli erişim sağlar.

Doğrusal Statik, Frekans, Burkulma, Kararlı Durum Termal, Harmonik ve Modal Dinamik analiz türleri

Bir montaj içindeki parçaların başlangıçta temas halinde olarak tanımlanabileceği temas (yüzey çiftleri, algılama) tanımı.

Geometrilerinizi dört yüzlü (tetrahedral), kabuk (shell) ve kiriş (beam) ağ örgüsü eleman tipleriyle sayısal modele dönüştürün.

Kural tabanlı ağ oluşturma dahil, doğrudan tasarım geometrisi üzerinde yüksek kaliteli ağ oluşturma.

Sezgisel bir iş akışında doğru yapısal ve termal simülasyonlarla kanıtlanmış Abaqus teknolojisinden yararlanır.

Özellikle çok büyük modeller için yüksek performanslı sonuç görselleştirmeyi etkinleştirme

Çok çekirdekli dağıtım HPC kümelerinde modern bir simülasyon çözümüyle çok çekirdekli iş istasyonlarında yüksek performans.

Özellikleri Karşılaştırın

Bütün detaylarıyla sunduğumuz SIMULIA Analiz rollerini karşılaştırın.

Önemli Özellikler

Structural Designer

Structural Engineer

Structural Performance Engineer

Structural Mechanics Engineer

Structural Analysis Engineer

Tasarım-Analiz İş Akışı

ADD-ON

ADD-ON

ADD-ON

ADD-ON

ADD-ON

Kullanıcı Arayüzü

Simülasyonu ayarlamak, çalıştırmak
ve sonuçlarını incelemek için
interaktif bir sihirbazı takip etme

Karmaşık simülasyonları ayarlamayı
ve çözümlemeyi kolaylaştırmak için
Kullanıcı Asistanını özelleştirme

Platform

En son ürün tasarım bilgilerine bulut
ortamındaki tek, merkezi ve güvenli
bir konumdan erişme

Bulut ortamında disiplinler arası
gerçek zamanlı iş birliği yapma,
fikir alışverişinde bulunma ve
görevleri yönetme

Simülasyon sonuçlarını bulut
ortamında gerçek zamanlı olarak
inceleme ve paylaşma

Çözme Teknikleri

Deforme edilebilir parça ve
montajların statik sorunlarını çözme

Geçme bağlantılar gibi doğrusal
olmayan geçici ve yarı statik
sorunları çözme

Düşme testi ve etki gibi doğrusal
olmayan dinamik sorunları çözme

Senaryo

Statik, termal (kararlı hal) etütleri,
frekans ve doğrusal bükülme
etütlerini yürütme

Modal geçici ve modal harmonik
etütleri yürütme

Doğrusal olmayan statik, termal
(geçici) etütleri ve visko/yorulma
etütlerini yürütme

Açık dinamik etütleri, bükülme
sonrası, rastgele titreşimler ve
karmaşık frekans (olası önyükleme
etkileriyle) etütlerini yürütme

Tek bir simülasyonda otomatik sıralı
yükleme ayarlama

Bileşen temasını otomatik
olarak ayarlama

Model

Bir montajdaki birden çok bileşenin
modellemesini ayarlama

LIMITED

Katılar, kabuklar ve kirişler için
yüksek kaliteli meshler oluşturma

LIMITED

Otomatik yüksek kaliteli mesh
oluşturma için meshleme boyutunu
ve teknik özelliklerini (delikler,
radyuslar) ayarlama

İstenmeyen geometriyi (delikler,
radyuslar, logolar) otomatik olarak
kaldırma, ara yüzeyi çıkarma ve
altıgen meshleme için
geometriyi bölme

Malzemeler

Hiper elastisite, plastisite veya
kalıcı deformasyon, yorulma
deformasyonu, viskoelastisite
gibi özelliklere sahip çok çeşitli
malzemeleri keşfetme

Model davranışını kalibre etmek için
test verilerini kullanma

ADD-ON

ADD-ON

ADD-ON

ADD-ON

Sonuçlar

Rapor, kontur/vektör/izo-yüzey
grafikleri oluşturma

XY grafikleri (alan, geçmiş), yol
grafikleri, görüntüleme
kesitleri oluşturma

Simülasyon sonuçlarıyla malzeme
işlemeyi birleştirerek çarpıcı
görseller oluşturma